Reliability Promise

QUALITY GUARANTEED

A full refund of the price paid

Acer proizvodi su napravljeni i testirani da traju, uvodeći inovativne funkcije osmišljene da odole habanju usled svakodnevne upotrebe. U kompaniji Acer, toliko verujemo u kvalitet svojih proizvoda da sa ponosom nudimo „Acer garanciju pouzdanosti” za ceo asortiman proizvoda za poslovnu upotrebu.

Kupovinom Acer proizvoda za poslovnu upotrebu koji zadovoljava kriterijume do 31. Januar 2025. i njegovim registrovanjem u roku od 30 dana, omogućićemo da dobijete refundaciju 100% iznosa od pune cene koju ste platili ukoliko se vaš Acer uređaj pokvari i bude popravljan za vreme trajanja garancije u toku prve godine.

Refund
0 %

Kakav je postupak

Najčešća pitanja

O: Ne, samo proizvodi koji ispunjavaju uslove nabrojani na lokaciji mogu da učestvuju u ovoj promociji

O: Ne, proizvod mora da se registruje u roku od 30 dana od datuma na računu; datum na računu se računa kao 1. dan

O: U ovoj promociji možete da učestvujete do 20 puta pod uslovom da ste kupili proizvod koji ispunjava uslove za svaku registraciju koju izvršite

O: Posetite Acer tehničku podršku na mreži da biste prijavili kvar i organizovali popravku. Da biste se kvalifikovali za ovu promociju, popravku mora da izvrši Acer ili ovlašćeni serviser kompanije Acer

O: Zahtev mora da se registruje u roku od 30 dana od datuma na potvrdi za popravku koji je izvršila kompanija Acer ili ovlašćeni serviser kompanije Acer

O: Ako vam je zahtev odobren, povraćaj novca ćete dobiti bankovnim transferom u roku od 75 dana od datuma odobravanja zahteva

O: Otpremite kopiju fakture/računa tokom registracije. Ako to niste uspeli, pošaljite e-poštom kopiju fakture/računa, zajedno sa brojem zahteva, na adresu help.promise.rs@acer.com sa računara ili pametnog telefona