Oprogramowanie jako usługa

Proste rozwiązanie

Rozwiązanie dla drukowania

Oparte na chmurze rozwiązanie do zarządzania drukowaniem wykorzystujące rozszerzenie PrinterLogic ChromeOS, aby zapewnić elastyczne, centralnie zarządzane drukowanie na wszystkich punktach końcowych i urządzeniach, przy jednoczesnym zachowaniu lokalnych i bezpiecznych zadań drukowania dzięki bezpośredniemu drukowaniu IP.

PRZETWARZANIE W CHMURZE

Przetwarzanie w chmurze stało się metaforą nowoczesnego przetwarzania, z usługami i rozwiązaniami, które łączą się w celu zaspokojenia nieskończonej liczby potrzeb biznesowych. Migracja do chmury obliczeniowej umożliwia firmom korzystanie z nowych i wydajnych sposobów szybkiego dostosowywania i skalowania, jednocześnie obiecując znaczne oszczędności w prawie każdym aspekcie.

Przejdź do SaaS