Gwarancja niezawodności

JAKOŚĆ GWARANTOWANA

PEŁNY ZWROT ZAPŁACONEJ CENY

Produkty firmy Acer są konstruowane i testowane pod kątem trwałości i zawierają szereg innowacyjnych funkcji zaprojektowanych tak, aby wytrzymać codzienne użytkowanie. Jesteśmy tak pewni jakości naszych produktów, że z dumą oferujemy obietnicę niezawodności firmy Acer w całej gamie produktów profesjonalnych.

Kupując kwalifikujący się produkt profesjonalny firmy Acer do końca Styczeń 2025 r. i rejestrując go w ciągu 30 dni, będziesz uprawniony do żądania zwrotu 100% pełnej ceny zakupu, jeśli w urządzeniu Acer wystąpi usterka i zostanie ono naprawione w ramach gwarancji w ciągu pierwszego roku.

zwrotu
0 %

Jak to działa

FAQ

Najczęstsze pytania i odpowiedzi

Odp.: Niestety nie. Promocja dotyczy wyłącznie produktów, które wyszczególniono w witrynie internetowej.

Odp.: Niestety nie. Produkt musi zostać zarejestrowany w ciągu 30 dni od daty faktury, przy czym data wystawienia faktury jest dniem 1.

Odp.: W promocji można wziąć udział maksymalnie 20 razy, pod warunkiem że każda rejestracja będzie dotyczyć produktu objętego programem i zakupionego w podanym przedziale czasowym.

Odp.: Proszę odwiedzić stronę internetową pomocy technicznej Acer, aby zgłosić awarię i rozpocząć procedurę naprawy. Aby skorzystać z niniejszej promocji, naprawę musi wykonać firma Acer lub serwis autoryzowany przez firmę Acer.

Odp.: Zgłoszenie trzeba zarejestrować w ciągu 30 dni od daty wystawienia potwierdzenia naprawy, które zostało wydane przez firmę Acer lub centrum serwisowe autoryzowane przez firmę Acer.

Odp.: Jeżeli zgłoszenie zostanie uznane, to refundacja zostanie przekazana przelewem bankowym w ciągu 75 dni od daty zweryfikowania.

Odp.: Proszę wczytać kopię faktury/dowodu zakupu podczas rejestracji. Jeśli nie jest to możliwe, proszę przesłać z własnego komputera/smartfona kopię faktury/dowodu zakupu pocztą elektroniczną wraz z numerem zgłoszenia na adres help.promise.pl@acer.com