Nejvyšší hodnocení udržitelnosti

Závazek společnosti Acer je vybudovat odolnou společnost pro udržitelnou budoucnost.

Vždy jsme podnikali velké kroky ke snížení dopadu našich produktů na přírodní zdroje tím, že jsme se stali ekologicky, morálně a sociálně odpovědnými a od roku 2006 jsme komplexně a důkladně přezkoumali naše kroky pro globální udržitelný rozvoj.

Životní prostředí

60 %

využití obnovitelné energie při provozu IT produktů

3,24 milionu kWh

roční výroba solární energie po celém světě

>8,8 milionu

Více než 8,8 milionu jednotek využívá recyklované plasty po spotřebiteli (PCR)

>6 milionů

dodaných jednotek výrobků bez ftalátů napříč produktovými řadamis

- 60​

Snížení emisí uhlíku střednědobý dosažený v roce 2020.

100 %

notebooků Acer je baleno do forem z recyklovaného papíru.

Sociální

Téměř 9 000

člověkohodin bylo investováno do regionálních sociálních projektů

Více než 2 miliony lidí

využilo sociální projekty společnosti Acer

2 milionů USD

celkové investice ve výši do globální sociální filantropie a zapojení komunit

3 828 dobrovolníků společnosti Acer

kteří se v roce 2020 zúčastnili aktivit šetrných k životnímu prostředí.

Řízení dodavatelského řetězce

827

dodavatelů druhé úrovně, na které bylo rozšířeno řízení dodavatelů

45 %

kritických dodavatelů, kteří si stanovili vědecky podložené cíle (SBT) pro snížení emisí uhlíku

85 %

Fdodavatelů první úrovně, u nichž byly provedeny audity na místě

96 %

hutí, které splňují pokyny OECD pro náležitou péči třetí strany

Acer Corporate Social Responsibility